facebook tracking
Avdelning

Marketing

Connect
Unik text för avdelning/team

Denna sida syftar till att presentera för jobbsökande lite mer detaljerat hur är det att jobba på just denna avdelning.
Förklara hur era olika avdelningar fungerar, vad är det för personer som jobbar där, vad kan man vänta sig? Varför är det så roligt att jobba här? vad har man för karriärmöjligheter osv.
Målgruppen för denna sida är givetvis jobbsökande men även era anställda. Ge er anställda en plattform att marknadsföra sin avdelning som en bra arbetsplats. Era bästa rekryteringar kommer troligen ske genom rekommendationer från era anställda.

Work with us!

We are a strong team dedicated to help customers find the right products, change how shopping of beauty products is done, and making beauty more personal and fun.

Already working at Eleven & Nordicfeel?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor